Gå till innehållet

Anbudsförfrågan Åkerarrende

Kimitoöns kommun arrenderar ut 77,01 ha åker och begär anbud enligt följande:

  1. Anbud kan ges på samtliga skiften eller alternativt för enbart en del av dem. Anbuden bör ges skiftesvis och gälla oberoende av ett eventuellt arrendeavtals omfång (areal).
  2. Anbud bör ges på bifogad anbudsblankett och anbuden ges i form av euro/ha/år.
  3. Högsta anbud skiftesvis gäller som urvalskriterium, dock så tillämpat att lämpliga odlingshelheter eftersträvas. Med detta avses en förhandlingsomgång med de anbudsgivare som gett de bästa anbuden, där det utreds om de önskar stå fast vid sina anbud ifall de enbart har möjlighet att få avtal på ett eller högst några skiften.
  4. Arrendegivaren (kommunen) fakturerar åkerarrendet årligen i november med 21 dagars betalningstid.
  5. Anbud skall lämnas i slutet kuvert senast 09.08.2024 kl. 16.00 till Kimitoöns kommun/Tekniska nämnden, Vretavägen 19, 25700 Kimito. Märk kuvertet “Åkerarrende”. Anbud kan också lämnas per e-post till adressen oscar.lindblad@kimitoon.fi. Då används som e-postmeddelandets rubrik “Åkerarrende”.

Åkrar som arrenderas ut:

Åkrar i Genböle

Åkrar i Genböle som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.2025–15.4.2029, 18,60 ha, med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar ärligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsärets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.

Åker i Eknäs

Åker i Eknäs som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.202515.4.2029, 4,35 ha, med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar årligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsårets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.

Åker i Kimito centrum

Åker i Kimito centrum som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.202515.4.2029, 30,51 ha med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar årligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsårets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.

Åker i Teglars

Åker i Teglars som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.202515.4.2029, 19,56 ha med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar årligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsårets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.

Åker i Kärra

Åker i Kärra nära kärra korset som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.202515.4.2029, 19,56 ha med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar årligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsårets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.

Åker i Gammelby

Åker i Gammelby (Gammelbybete) som arrenderas ut på fyra (4) år 16.4.202515.4.2029, 19,56 ha med arrendegivarens skiftesvisa option att fortsätta ett (1) plus ett (1) år, på samma villkor som de första fyra arrendeåren. Optionsåren tas i bruk ifall EU:s programperiod för jordbruk förlängs. Arrendegivaren meddelar årligen senast i oktober om optionsåret tas i bruk. Om arrendegivaren inte inom utsatt tid meddelar om optionsårets ibruktagning är det i sig en bekräftelse på att optionsåret tas i bruk. Högst två (2) optionsår är möjliga. Arrendegivaren har rätt att bryta arrendeavtalet under hela avtalstiden ifall marken behövs för kommunal samhällsutveckling.