Gå till innehållet

Avloppsvattenbehandling

Lagen om vattentjänster förutsätter att en fastighet inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vatten- och avloppsvattenledning. Enligt lagen kan man i speciella fall hos kommunens miljövårdsmyndighet ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten.

Man behöver inte förnya avloppssystemet om:

Om man hör till dem som behöver förnya sitt avloppsvattensystem så gäller följande:

Karta(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) där det ljusröda området är riktgivande avstånd för 100 meter från vattendrag/från havet. I karttjänsten syns också de klassificerade grundvattenområdena (lila färg).

– Avloppsvattensystemet ska uppfylla gällande reningskrav och vara förnyat senast den 31.10.2019.
– Det finns möjligheter att avvika från kraven om mängden avloppsvatten är anmärkningsvärt liten eller om kostnaderna är oskäligt höga för fastighetsägaren.

Man kan ansöka om tillstånd att avvika från kraven av kommunens miljövårdsmyndighet efter den 31.10.2019.

– Avloppsvattensystemet skall repareras eller förnyas när man bygger en vattenklosett eller reparerar vatten- och avloppsanläggningar samt när man gör reparationer och förändringar som kräver bygglov.
– Det finns ingen möjlighet att avvika från rengöringskraven i dessa fall.

Blanketten gällande avloppsvattenbehandling, som behövs som bilaga till åtgärdstillståndet eller bygglovet Eventuella frågor angående avloppsvattenbehandling besvaras av kommunens miljöinspektör.

Skyldighet att ansluta sig till Vattentjänstverkets vatten- och avloppsvattenledning

Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vatten- och avloppsvattenledning(öppnas i nytt fönster). Enligt lagen om vattentjänster kan man i speciella fall hos kommunens miljövårdsmyndighet ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten. Eventuella frågor angående avloppsvattenbehandling besvaras avkommunens miljöinspektör.

Ta kontakt