Gå till innehållet

General- och delgeneralplaner

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Planen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan.

Anhängiga general- och delgeneralplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Revidering av Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplan

Stranddelgeneralplanen för Dragsfjärd östra skärgård, planändring gällande området vid Biskopsö sjöar

Anhängig: Tekniska nämnden 23.6.2020 § 83

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheterna 322-495-6-1 Norra Furuholmen och 322-515-2-37 Valdermarsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 102

Grånäs-Grundvik, ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård och Västanfjärd strandgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 24.1.2023 § 4

Ändring av Sundviken stranddelgeneralplan, Näsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 28

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralpan, del av fastigheten Lundö 322-488-1-147

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 19.9.2023 § 94

Enebacken stranddelgeneralplaneändring, Dragsfjärd östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 30.11.2023 § 129

Ändring av Dragsfjärd östra skärgård stranddelgeneralplan, fastigheterna 322-521-2-106 Södergård, 322-521-2-12 Storgård och 322-521-2-21 Bertelsudde

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt: 11.1 – 9.2.2024

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 19.12.2023 § 139

Ändring av Kimito strandgeneralplan, Tallholmen

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt: 15.2 – 15.3.2024

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 31.1.2024 § 7

Godkända general- och delgeneralplaner

Godkända general- och delgeneralplaner planer finns samlade i kommunens karttjänst, som visar vilken plan som är i kraft på ett visst område. Där kan du kolla vilka bestämmelser som gäller just dig där du bor.