Gå till innehållet

General- och delgeneralplaner

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Planen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan.

Anhängiga general- och delgeneralplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Revidering av Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplan

Stranddelgeneralplanen för Dragsfjärd östra skärgård, planändring gällande området vid Biskopsö sjöar

Anhängig: Tekniska nämnden 23.6.2020 § 83

Dragsfjärd västra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheten Pellas 322-522-6-7

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Program för deltagande och bedömning framlagt: 3.2 – 4.3.2022

Anhängig: Tekniska nämnden 25.1.2022 § 6

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, del av fastigheten 322-495-2-3 Södra Lambholmen

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheten 322-495-9-17 Susvall

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 18.10.2022 § 91

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheterna 322-495-6-1 Norra Furuholmen och 322-515-2-37 Valdermarsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 1.12 – 30.12.2022

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 102

Grån-Grundvik stranddelgeneralplaneändring, fastigheterna 322-534-2-14 Grånviken, 322-534-2-17 Grånberget, 322-534-2-34 Grånstrand (Sirnäs) och 322-507-6-41 Grundvik(Rosala)

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 2.2 – 3.3.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 24.1.2023 § 4

Ändring av Sundviken stranddelgeneralplan, Näsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 2 – 31.3.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 28

Godkända general- och delgeneralplaner

Godkända general- och delgeneralplaner planer finns samlade i kommunens karttjänst, som visar vilken plan som är i kraft på ett visst område. Där kan du kolla vilka bestämmelser som gäller just dig där du bor.