Gå till innehållet

General- och delgeneralplaner

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Planen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan.

Anhängiga general- och delgeneralplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Revidering av Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplan

Stranddelgeneralplanen för Dragsfjärd östra skärgård, planändring gällande området vid Biskopsö sjöar

Anhängig: Tekniska nämnden 23.6.2020 § 83

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, del av fastigheten 322-495-2-3 Södra Lambholmen

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 17.10.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 18.10.2022 § 90

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheten 322-495-9-17 Susvall

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden 17.10.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 18.10.2022 § 91

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, fastigheterna 322-495-6-1 Norra Furuholmen och 322-515-2-37 Valdermarsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 102

Grånäs-Grundvik, ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård och Västanfjärd strandgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 24.1.2023 § 4

Ändring av Sundviken stranddelgeneralplan, Näsudden

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 28

Dragsfjärds östra skärgård, ändring av stranddelgeneralpan, del av fastigheten Lundö 322-488-1-147

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 19.9.2023 § 94

Godkända general- och delgeneralplaner

Godkända general- och delgeneralplaner planer finns samlade i kommunens karttjänst, som visar vilken plan som är i kraft på ett visst område. Där kan du kolla vilka bestämmelser som gäller just dig där du bor.