Gå till innehållet

Byggande

Byggande, ombyggnad, utvidgning, utförande av stora renoveringar och betydande ändring av användningsändamålet kräver i allmänhet lov av byggnadstillsynen.