Gå till innehållet

Köp och reservering av tomt

Lediga tomter på detaljplanerade områden finns i hela Kimitoöns kommun. Kommunaltekniken är utbyggd till samtliga tomter.

Besittningsrätt till en tomt fås på tre olika sätt:

  1. Köp: Ansökan om köp av ledig tomt sker med e-blankett(gå till extern sida) eller fritt formulerad ansökan.
  2. Arrende: Ansökan om att arrendera en ledig tomt sker med e-blankett(gå till extern sida) eller fritt formulerad ansökan. Arrendetiden är 40 år. Årsarrendet är 5 % av tomtens försäljningspris. Arrendetomter kan alltid senare inlösas. Övriga villkor finns i programmet för tomtöverlåtelse.
  3. Reservering (för 6 månader): Om man vill ha planerings- och betänketid finns det möjlighet att reservera tomten för 6 månader. Se närmare i programmet för tomtöverlåtelse.