Gå till innehållet

Trafiksäkerhet

Vi främjar trafiksäkerheten både med vägunderhållsåtgärder och genom ett intensivt regionalt samarbete med bland annat NTM-centralen, Trafikskyddet, polisen och närliggande kommuner.

Trafiksäkerhetsplan

En ny trafiksäkerhetsplan för Kimitoöns kommun har under år 2020 utarbetats i samarbete mellan kommunen och NTM-centralen i Egentliga Finland. Planen utgör en del av trafiksäkerhetsplanen för Åboland, det vill säga Pargas och Kimitoön.

I projektets inledningsfas gjordes en trafiksäkerhetsenkät som var öppen för allmänheten. I enkäten fick allmänheten tycka till om trafiksäkerheten och ge tips om ställen som upplevs farliga, otrygga eller som inte fungerar optimalt.

Av åtgärderna i finns en del på kommunens ansvarsområden, vilka kommunen beslutar om, och övriga på statens vägnät, vilka staten beslutar om. Åtgärdslistan är inte bindande, men har visat sig vara ett bra styrverktyg i det långsiktiga arbetet att utveckla och förbättra trafiksäkerheten.

Kimitoöns kommunstyrelse godkände trafiksäkerhetsplanen och tillsättandet av en trafiksäkerhetsarbetsgrupp 19.4.2021.

Arbetsgruppens uppgift är bland annat att följa upp trafiksäkerhetsläget i kommunen, att se till att målen i trafiksäkerhetsplanen uppfylls och ta fram konkreta lösningar på problem som uppdagats.