Gå till innehållet

Kommunkoncern

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. De levererar service och tjänster åt kommunens invånare, som till exempel bostäder och fjärrvärme.

Några bolag ägs helt och hållet av kommunen, medan andra är delägda och drivs i samverkan med andra ägare som kan vara myndigheter eller privata aktörer.

Koncernledningen består av kommunstyrelsen och kommundirektören.

Koncernen styrs av koncerndirektivet(gå till extern sida).

Dotterbolag (ägarandel)

Samkommuner

Intresse- och ägarintressebolag