Gå till innehållet

Amosparkens skola

Amosparkens skola är en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6. Skolans slogan är: I Amos utbildar vi Aktiva Mångsidiga Omtänksamma Sociala elever.

Vår vision

Vår vision är att skolan är en aktiv, trygg och modern inlärningsmiljö där varje elev utvecklas till en nyfiken, allmänbildad, företagsam, tolerant och välmående individ med god självkänsla samt goda sociala färdigheter.
Aktivitet

Våra värderingar

Aktivitet
● Vi är en aktiv skola som sporrar eleverna både fysiskt och psykiskt.
● Vi vill att eleverna är med och påverkar och deltar i beslutsfattandet.

Öppenhet
● Vi strävar efter ett öppet och tryggt klimat där allas åsikter är viktiga.
● Vi ser positivt på samarbete med såväl föräldrar som andra aktörer.

Förnyelse
● Vi är öppna för nya idéer och lösningar.
● Vi använder oss av mångsidig teknik som utvecklar den digitala kompetensen.

Vår identitet

I Amosparkens skola blir alla sedda och hörda i en trygg, positiv och nyfiken atmosfär. Omgivningen ger fantastiska möjligheter till aktiviteter utomhus som sporrar till idrott och rörelse. Eleverna erbjuds mångsidiga kulturella upplevelser och de får skapa och vara kreativa.

Ta kontakt