Gå till innehållet

Dalsbruks skola

Dalsbruks skola är en svenskspråkig skola för årskurserna 1-9. Skolans slogan: En liten enhetsskola med stark vi-känsla

Vår vision

DBS är en skola som jobbar för att motivera alla elever oberoende av inlärningsförutsättningar. I skolan är alla lika mycket värda. Skolan är en trygg inlärningsmiljö där varje elev motiveras till att utvecklas till en nyfiken, företagsam, tolerant och välmående individ med god självkänsla och goda sociala färdigheter.

Våra värderingar

Våra värderingar bygger på jämlikhet, empati och tolerans.

Aktivitet

Eleverna får uppleva och utvecklas till skapande individer i olika lärmiljöer. Eleverna får vara med och påverka och kan utvecklas till företagsamma och toleranta individer. DBS satsar på språk, läsning, miljö, företagsamhet, motion och rörelse.

Öppenhet

Skolan är öppen för samarbete med olika aktörer i samhället. Skolan har ett
öppet och tryggt klimat där allas åsikter är viktiga.

Förnyelse

DBS är ett skolsamhälle som är öppet för nya idéer och lösningar. Vårt mål är att återspegla samhållets utveckling. Personalen fortbildar sig, utvecklar sin undervisning samt förstärker elevernas digitala kompetens.

Vår identitet

Vi är en liten enhetsskola i bruks och skärgårdsmiljö och för oss är naturen och havet viktiga. Vårt specialkunnande är att undervisa elever med särskilda behov.

Ta kontakt