Gå till innehållet

Hitis-Rosala skola

Hitis-Rosala skola är en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6. Skolans slogan: Skolan är hjärtat i en levande skärgård.

Vår vision

Hitis-Rosala skola erbjuder en trygg inlärningsmiljö där individen står i fokus. Eleverna uppmuntras att bli självständiga i både åsikt och arbete och stöds i utvecklandet av en god självkänsla, samarbets- och kommunikationsförmåga samt respekt för allt levande. Eleverna motiveras att inse värdet i att med egen arbetsinsats kunna påverka sin framtid.

Våra värderingar

Aktivitet

Hitis-Rosala skolas elevantal kan uppfattas som en begränsning, men personalen har valt att se det som en rikedom. Samarbetet med olika aktörer är lätt att organisera och eleverna får vara aktiva både kulturellt och genom fysiska aktiviteter.

Öppenhet

Skolans storlek gör verksamheten familjär, vårdnadshavarna deltar delvis i planering och genomförande av aktiviteter i skolan. Skolan är öppen för samarbete med olika aktörer, vilka ger bredd i undervisningen i en enlärarskola.

Förnyelse

Flexibla lösningar är nyckeln till en fungerande skärgårdsskola.

Vår identitet

Hitis-Rosala skola är en liten byskola där skärgårdsmiljön med sin vikingahistoria är en viktig del av vardagen. Elevernas arbete anpassas enligt individens nivå och en stor del arbetet sker åldersblandat. I denna trygga miljö får eleverna i lugn och ro vara barn lite längre. Vår skolas uppgift är att förbereda eleverna för bortom förbindelsebåten, i hopp om att de senare återvänder för att bosätta sig i skärgården.

Ta kontakt