Gå till innehållet

Västanfjärds skola

Västanfjärds skola är en svenskspråkig skola för årskurserna 1-6. Skolans slogan: Västanfjärds skola – tillsammans mot en rikare värld.

Vår vision

Skapa egna lärstigar för eleverna så att de kan utvecklas enligt sina förutsättningar och att de själva är medvetna om var de finns på lärstigen.

Våra värderingar

Aktivitet
Eleverna ska kunna få utveckla sitt självförtroende och skapa en trygg sjävlkänsla.

Öppenhet
Mera dela med oss av det vi grejar med i klasserna för våra kolleger, inte bara det tråkiga eller superbra utan också det vardagliga. Skapa öppna arbetssätt där vi gärna delar med oss av våra erfarenheter och är öppna för idéer och respons från elever, vårdnadshavare och omvärlden.

Förnyelse
En skola där eleverna ska trivas och kunna arbeta tillsammans oberoende av vilken årskurs de är på.

Vår identitet

Vi har professionell undervisning med familjär stämning. Vi ger eleverna tid. Vi har naturen nära som vi använder i undervisningen.

Ta kontakt