Gå till innehållet

Finlandsmodell för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ger barn och unga nya hobbymöjligheter.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att öka barns och ungdomars välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby genast efter skoldagen. I Finlandsmodellen hörs barns och ungdomars egna önskemål om hobbyer, samordning av befintlig god praxis och samarbete mellan skolor och arrangörer. 

Kimitoöns kultur- och fritidsenhet har beviljats 60 000 euro för att ordna hobbyverksamhet för barn och unga. Med hjälp av stödet kommer kommunen att ordna avgiftsfri hobbyverksamhet i alla sju grundskolor under läsåret 2023-2024. Sammanlagt ordnas cirka 30 olika klubbar. Stödet har beviljats av regionförvaltningsverket.

Hobbyverksamheten koordineras av kultur- och fritidsenheten.

Anmälningen är öppen 18.8 – 30.8.2023. Klubbarna inleds vecka 36, förutom Dalsbruks skolas Motionsklubb, som börjar vecka 37. Matklubbarna inleds senare i höst, vi informerar till anmälda via e-post då det är aktuellt.

Klubbar

Amosparkens skola

Dalsbruks skola (åk 1-6)

Västanfjärds skola

Hitis-Rosala skola

  • Måndagar kl. 14.00-15.00 Kreativa klubben. OBS! anmälning direkt till skolans lärare

Kimitonejdens skola

Dalsbruks skola (åk 7-9)

OBS! Finska skolornas program här:

Ta kontakt