Gå till innehållet

Ansökan till småbarnspedagogik och förskola

Via portalen eSmåbarnspedagogik når du Kimitoöns tjänster inom småbarnspedagogik, dvs. dagvård och förskola. Användningen av e-tjänsten sker på ett säkert sätt via en krypterad dataförbindelse. Inloggning till portalen sker med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Ansök om plats inom småbarnspedagogik

Det ordnas en central ansökan inför varje nytt verksamhetsår. Småbarnspedagogikens verksamhetsår pågår från 1 augusti till 31 juli. Ansökningstiden är 5–18.2.2024

Vid ansökan om småbarnspedagogik som inleds vid en annan tidpunkt än vid verksamhetsårets början, ska ansökan lämnas in senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då förälder får arbete eller studieplats med kort varsel, ska ansökan lämnas in allra senast två veckor innan vården inleds.

Ansökan om plats i privat småbarnspedagogik

Ansökan till privat småbarnspedagogik görs under rubriken ansökan om servicesedel.

Anmälan till förskola

Anmälan till förskola görs för de barn som under kalenderåret fyller sex år. Ansökningstiden är 5–18.2.2024. Förskolan är avgiftsfri.

Ifall det kommande förskolebarnet behöver kompletterande vård utöver förskolan görs en separat ansökan om plats inom småbarnspedagogik.

Meddela barnets vårdtider elektroniskt

Vårdtiderna ska i fortsättningen meddelas elektroniskt senast två veckor innan behovet, varefter vårdtiderna låses. Ring barnets dagvårdsplats och meddela om det sker plötsliga förändringar i de redan meddelade vårdtiderna, t.ex. vid sjukdomsfall.

Fakturering sker enligt vårdavtalet. Ifall förverkligade dagar överskrids diskuteras en ändring av vårdavtalet. Vårdnadshavaren meddelar i tjänsten även de tider barnet är i förskolan.

Beslut

I portalen ser du de beslut som kansliet för småbarnspedagogik har gjort gällande barnet.