Gå till innehållet

Småbarnspedagogik och förskolor

Inom Kimitoöns småbarnspedagogik har vi små barngrupper och utmärkta möjligheter att variera pedagogiken, tack vare alla de möjligheter som erbjuds i närmiljön. Vi satsar på att främja välmående och en hållbar livsstil, bland såväl barnen som personalen. Alla våra daghem ligger i direkt närhet till skog och natur, och utomhuspedagogiken är en av grundstenarna i vår verksamhet. Endast fantasin sätter gränser för vad man kan förverkliga.

0-5-åringarna följer planen för småbarnspedagogik medan förskolan följer läroplanen för förskolan.

Hulta daghem

Hulta daghem.

Hulta är ett trivsamt daghem i centrum av Dalsbruk. I daghemmet finns ett eget kök och vi har nära till natur och historiska miljöer.

Adress: Hertsbölevägen 3, 25900 Dalsbruk(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Pedanet: Hulta daghem(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

 • Hattifnattar/Hattivatit:  044 042 6023
 • Mymlor:  040 828 1793
 • Too-Ticki/Tuu-Tikki:  040 821 3304
 • Hulta kök: 040 514 4499

Silva daghem och förskola

Silva daghem.

Silva daghem och förskola i Kimito finns i anslutning till Amosparkens skola. I Silva tillreds maten i vårt egna tillredningskök. Vi har tillgång till många fina utemiljöer som vi aktivt använder oss av.

Adress: Edvin Wides väg 8, 25700 Kimito(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Pedanet: Silva daghem och förskola(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

 • Igelkotten/Siilit: 040 743 6349
 • Snigeln/Etanat: 044 342 5689
 • Vesslan/Lumikko: 044 026 0323
 • Bävern: 044 026 0324
 • Ilvekset: 040 180 0903
 • Kungsörnen: 040 828 8606
 • Gräshoppan/Heinäsirkat 040 673 4355
 • Eftis: 044 042 5662
 • Silva kök: 040 514 0449

Dals förskola och småbarnspedagogik

Dals förskola.

Dals förskola är en svenskspråkig förskolegrupp som finns i Dalsbruks skola, i samma utrymmen som Dals eftis och kompletterande småbarnspedagogik.

Adress: Einarsvägen 2, 25900 Dalsbruk(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Pedanet: Dals förskola och småbarnspedagogik(gå till extern sida)

 • Dals förskola: 040 706 8855
 • Dals eftis: 040 820 2343

Sofia daghem och förskola

Sofia daghem.

Sofia är ett familjärt daghem i Nivelax, Västanfjärd. Daghemmet ligger på samma gårdsplan som Västanfjärds lågskadieskola. I daghemmet finns eget kök.

Adress: Bodängsvägen 11 B, 25840 Nivelax(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Pedanet: Sofia daghem och förskola(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

 • Björnar: 044 506 0245
 • Fjärilar/Larver: 040 638 6867
 • Eftis: 044 042 5666
 • Sofia kök: 040 514 7731

Taalintehtaan esikoulu

Taalintehtaan koulu ja esikoulu.

Taalintehtaan esikoulu erbjuder finskspråkig förskola i samma byggnad som Taalintehtaan koulu i Dalsbruk.

Adress: Skolbackavägen 3, 25900 Dalsbruk(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Pedanet: Taalintehtaan esikoulu(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Hitis-Rosala dagvård

Hitis-Rosala daghem.

I Hitis och Rosala erbjuds småbarnspedagogik i samma byggnad som trivsamma Hitis-Rosala skola.

Familjedagvård

Familjedagvård är ett bra alternativ då man önskar en hemlik och trygg uppväxtmiljö, där barngruppen är liten. På Kimitoön finns för närvarande 8 tvåspråkiga familjedagvårdare som arbetar i sina egna hem. Barngruppen består av högst fyra heldagsbarn, vari familjedagvårdarens eventuella egna barn är inräknade. Reservvården för familjedagvårdsbarnen ordnas i daghem. Planen för småbarnspedagogik tillämpas i familjedagvården. För att underlätta barnets övergång från småbarnspedagogik till förskola, rekommenderas att de barn som är i familjedagvård placeras i daghem ett år innan förskoleundervisningen inleds, dvs det år barnet fyller 5 år.

Kontaktuppgifter, Kimito området

 • Ingela Mollgren-Gustavsson, tel: 040 635 3445

Dalsbruk-Västanfjärd området

 • Susann Fagerlund, tel: 040 568 2482
 • Sara Nyqvist, speciallärare inom småbarnspedagogik, båda områdena, tel: 040 661 6682