Gå till innehållet

Servicesedel inom småbarnspedagogiken

Servicesedel kan beviljas för privat dagvård. Värdet på servicesedeln bestäms enligt familjens inkomster. Familjen betalar mellanskillnaden mellan servicesedelns värde och den avgift som serviceproducenten uppbär.

Då en servicesedel beviljas blir kommunen inte en avtalspart, eftersom det är frågan om ett avtal mellan kunden och serviceproducenten.

Vem beviljas servicesedel och hur gör man?

Servicesedel kan beviljas till en invånare i Kimitoöns kommun som har rätt till dagvårdstjänster inom den kommunala småbarnspedagogiken. Den som ansöker om servicesedel ska vara skriven i Kimitoöns kommun. Servicesedel kan användas av kommuninvånare som önskar plats inom småbarnspedagogiken även på annan ort. Kimitoöns kommun godkänner serviceproducenten.

  • Man ska ansöka om servicesedel fyra månader innan man behöver vårdplats.
  • Man ansöker om servicesedel via portalen eSmåbarnspedagogik(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida). Blanketten fylls i elektroniskt.
  • Kunden har inte rätt att kräva servicesedel, utan kommunen bestämmer om ett lämpligt sätt att ordna den service som kunden behöver.
  • Kimitoöns kommun beviljar servicesedel för småbarnspedagogiken

Lillgården AB(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida), Pajbölevägen 3, 25700 Kimito

Tfn: 044 240 7735

En kund som beviljats servicesedel kan inte få hemvårdsstöd, privatvårdsstöd eller kommunal dagvård. För självriskandelen beviljas inte utkomststöd.

Värdet på servicesedeln

Värdet på småbarnspedagogikens servicesedel definieras enligt familjens inkomster. Värdet på servicesedeln, som betalas till familjer, är ett eurobelopp som fastställs genom att från servicesedelns maximibelopp dra av eurobeloppet enligt familjens inkomster i fall barnet skulle vara i kommunal dagvård. Syskonrabatten som används inom den kommunala dagvården gäller också servicesedlar. Servicesedelns största värde beror på barnets ålder och vårdbehovet.

Ta kontakt