Gå till innehållet

Föreningsregistret

I Kimitoöns kommun finns ca 120 aktiva föreningar. Kontaktupgifterna till föreningarna finns samlade i Föreningsregistret ksg.fi. KSG (Kimitoöns serviceguide). Under år 2024 övergår vi till att använda det landsomfattande föreningsregistret lähellä.fi.

Här kan du se vilka föreningar som är med i Kimitoöns föreningsregister

Föreningsregistret lähellä.fi

Vi kommer så småningom att övergå till att använda det gemensamma föreningsregistret Lähellä.fi. Där har ni mycket bättre möjligheter att göra fina presentationer av föreningarna med bilder osv. Inför Kimitoön 700 jubileumet 2025 är det viktigt ex. att alla kontaktuppgifter är korrekta. Lähellä.fi har många andra goda egenskaper som man kan dra nytta av.

Under 2024 uppmanar vi till att flytta över föreningens uppgifter till Lähellä.fi och från  2025 kommer det att vara ett kriterie för att söka kommunens bidrag.