Gå till innehållet

Följeslagarkortet

Motion och kultur tillsammans med din assistent! Avsikten med följeslagarkortet är att göra det enklare för rörelsehindrade eller långtidssjuka att ta del av motion och kultur.

Kortet berättigar till fritt inträde för en assistent till de idrottsplatser och kulturtjänster som kommunen har fastställt. Personer bosatta i Kimitoöns kommun som behöver en assistent kan ansöka om följeslagarkortet.s

Kortet beviljas av kommunens fritidsenhet enligt ansökan. När du ansöker om kortet skall du uppvisa en rehabiliterings- eller serviceplan eller ett utlåtande av läkare eller fysioterapeut. Synskadade får kortet genom att visa upp ett synskadekort från Egentliga Finlands synskadade rf.

Kortet är personligt för den som behöver hjälp och visas upp i kassan. Assistenten behöver inte vara samma person varje gång. Kortets giltighetstid är tidsbundet, högst tre år åt gången.

Kortet berättigar till fritt inträde för en följeslagare eller assistent på följande platser