Gå till innehållet

Motionsverksamhet för vuxna och seniorer

Fritidsenheten ordnar olika motionsgrupper för vuxna, seniorer och åldringar. Målsättningen med motionsgrupperna är att främja hälsan hos vuxna och seniorer, förhindra och motverka sjukdomar, samt att upprätthålla och bevara den fysiska rörelseförmågan.

Orkidé-verksamheten ger mera ork

Motionsgruppen Orkidé är en seniorgrupp som samlas en gång i veckan för att motionera, gymnastisera och spela.

Namnet Orkidé härrör sig från blomman med samma namn, men också från tanken att motionen skall fungera som en ”ork-idè” i vardagen!

Program våren 2024

Måndagar kl. 15.00–16.00 Amosparken, Kimito. 

Tisdagar kl. 11.45-12.45 Brukshallen, Dalsbruk. kl. 14.00-15.00 Furulund, Dragsfjärd.

Onsdagar kl. 10.00-11.00 Vårdkasen, Västanfjärd. 

Fredagar kl. 9.30-10.15 och kl. 10.30-11.15 Vattengymnastik i Kasnäs

Gymgrupper

Fritidsenheten ordnar även ledda gymgrupper inom programmet Kraft i Åren.  Målsättningen med verksamheten är att stärka de hemmaboende äldres 75+  muskelstyrka och balans och därmed upprätthålla funktionsförmågan.

  • Måndagar kl 10.00-11.00 Actiwell, Kimito
  • Tisdagar kl 10.00-11.00 Brukshallen Dalsbruk
  • Torsdagar  kl 9.30-10.00 Solkulla , Kimito
  • Torsdagar kl 13.00-14.00 Actiwell, Kimito
  • Fredagar kl 13.00-14.00 Brukshallen, Dalsbruk. 
  • Fredagar kl. 14.00-15.00, Finsk motionsgrupp i Brukshallen, Dalsbruk

Gymgrupperna börjar 8.1. Som idrottsinstruktör för Orkidé- och Kraft i åren-grupperna fungerar Joakim Aho tfn 040 6609 922. Välkommen!

Vattengymnastik i Kasnäs