Gå till innehållet

Konst i byn

Med enprocentsregeln avses ett principiellt beslut att använda  ungefär en procent av helhetsbudgeten för ett byggnadsprojekt till konst. Kimitoöns kommun har förverkligat enprocentsregeln sedan år 2011 som en del av kommunens kulturstrategi.

Offentlig konst i Kimitoön 

Biblioteket, Kimito

Barnavdelningen i Kimitos bibliotek fick tack vare enprocentprincipen nya konstverk i samband med flytten till Villa Lande (2013). Barnavdelningens konstverk är gjorda av Veli-Pekka Lukka och Pia Holm.

Daghemmet Silva, Kimito

Då det nya daghemmet Silva byggdes (2015) involverades konstnärerna redan i planeringsskedet. Silvas konstverk är gjorda av Pia Holm, Ritva Kovalainen, Pive Toivonen, Petra Kallio, Sara Ilveskorpi och Aino Toivettula.

Hälsocentralen, Kimito

Då hälsocentralen i Kimito renoverades och byggdes ut önskade personal och patienter att temat för konsten skulle vara skärgården och dess natur. Projektet förverkligades av bildkonstnär Pive Toivonen.