Gå till innehållet

Skapa-projektet

Svenska kulturfonden har beviljat Kimitoöns kommun ett SKAPA-bidrag om 270 000 euro för att stärka, bredda och göra den grundläggande konstutbildningen och kulturhobbyverksamheten mer tillgänglig och jämlik för barn och unga.

Kommunens treåriga projekt, som inleds 1.1.2024, strävar även till att förbättra strukturer för samarbete, fortbildning och inspiration för lärare. Som projektkoordinator fungerar Anu Mäkinen.

Sammanlagt delar Svenska kulturfonden ut 6 miljoner euro för att stärka barns och ungas välmående genom konstundervisning. Enligt Svenska kulturfonden stärker konstundervisning självkänslan, välmåendet, empatin, identiteten och kreativiteten hos barn och unga. Satsningen är samtidigt ett stöd för konstarterna i sig.

För att uppnå sina mål kommer Skapa-projektet att samarbeta med och skapa samarbetsmodeller mellan småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och den grundläggande konstundervisningen. Existerande strukturer inom kommunen och i samarbete med tredje sektorn kommer också att stödjas och förstärkas under Skapa-projektets verksamhetsår.