Gå till innehållet

Ungdomsverkstad

Ungdomsverkstaden ISLA+ är avsedd för ungdomar i ålder 16-29 år. Ungdomarna kan söka sig till ungdomsverkstaden via TE-byrån eller socialarbetaren på kommunen. Ungdomen kan även själv ringa upp ungdomsverkstaden och komma överens om ett besök.

Verksamhetsidén är att göra en plan för ändamålsenlig placering i utbildning, arbete eller annan sysselsättning/åtgärd. Ungdomsverkstaden erbjuder individuell vägledning/handledning samt gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna sker både på ungdomsverkstaden och utanför ungdomsverkstaden.

På ungdomsverkstaden kan ungdomen tillsammans med sin handledare diskutera i förtroende om sina tankar och frågor och få hjälp och stöd utifrån en gemensamt utformad handlingsplan som har klart definierade mål.

Ungdomsverkstaden ISLA+ finns i Dalsbruks Fabrik, Dalsbruksvägen 679, 25900 Dalsbruk.

Verksamheten stöds av Svenska kulturfonden.

Ta kontakt