Gå till innehållet

Fakturering och betalning

Fakturor till Kimitoöns kommun ska i första hand skickas som e-fakturor.

Egentliga Finlands välfärdsområde har inlett sin verksamhet 1.1.2023. Fakturor som berör social- och hälsovård från och med 1.1.2023 riktas till Egentliga Finlands välfärdsområde(gå till extern sida).

FO-nummer

Kimitoöns kommun och Kimitoöns vatten använder samma FO-nummer: 0133833-7.

Till kommunen hänvisade fakturor

Kommunen tar främst emot nätfakturor och önskar om möjligt 30 dagars betalningstid.

Fakturan skall vara utställd på Kimitoöns kommun. Ur fakturan bör framgå beställarens namn och referens. Till faktureringsadressen får inte skickas annat material än fakturor och bilagor till dem.

Faktureraren bör följa bestämmelserna i momslagen § 209 för innehållet i fakturorna.

OVT-adress/Nätfakturaadress:

Kimitoöns kommun
OVT-adress: 003701338337
Nätoperatör: CGI
Förmedlarbeteckning (operatörbeteckning): 003703575029

Kimitoöns vatten
OVT-adress: 00370133833702
Nätoperatör: CGI
Förmedlarbeteckning (operatörbeteckning): 003703575029

Om nätfaktura inte kan skickas riktas pappersfakturorna till nedanstående adress (samma adress på både fakturan och på kuvertet):

Kimitoöns kommun
PL 823
00074 CGI

Kimitoöns Vatten
PL 824
00074 CGI

Faktura som e-postbilaga i pdf-form:

ostolaskut.fi(at)cgi.com eller purchaseinvoices.fi(at)cgi.com

Tilläggsinformation: Birgitta Ginström, tel. 040 834 8433 förnamn.efternamn(at)kimitoon.fi

E-fakturor

Kunderna har möjlighet att få kommunens fakturor som e-faktura direkt i nätbanken eller som direktbetalning. Kunden gör i sin nätbank e-fakturaavtal om att motta e-faktura från kommunen. Avtal om direktbetalning görs i sin egen bank.

Indrivning

Indrivning av fakturor sköts av Suomen Kuntaperintä (Revire Inkasso Ab fr.o.m. hösten 2023) , tfn 020 6399 420, e-post asta.perinta@kuntaperinta.fi

Betjäningsavgifter

De vanligaste avgifterna nedan, övriga fås på begäran.
  • Intyg, protokollutdrag eller kopia av handling
  • Svartvit A4 2,00 euro/första sidan – följande sidor 0,50 euro/sida
  • Färgkopia A4 4,00 euro/första sidan – följande sidor 2,00 euro/sida
  • Svartvit A3 5,00 euro/första sidan – följande sidor 3,00euro/sida
  • Svartvit A2 eller större 5,50 euro/sida
  • Elektronisk utskrift av ritningar och kartor 15,00 euro/sida
  • På begäran givet intyg 10,00 euro
  • Matrikelutdrag 10,00 euro
  • Förhandsbesked att kommunen avstår inlösningsrätt vid fastighetsköp 50,00 euro