Gå till innehållet

Rådgivning och rättshjälp

Intressebevakning, konsumentrådgivning, rättshjälp och medling.

Intressebevakning

Allmänna intressebevakare betjänar personer som på grund av sjukdom (t.ex. demens, mentala problem eller handikapp) saknar förmåga att bevaka sina intressen och därför behöver en intressebevakare för att sköta personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten handhas av de statliga rättshjälpsbyråerna.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen handhas av staten och sköts av magistraterna. Servicen styrs av Konsumentverket.

Konsumentrådgivarna nås på telefon:

Regler för konsumentköp, råd om förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på konsumentrådgivningens webbplats.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Rättshjälps- samt ekonomi- och skuldrådgivningstjänster

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är en lagstadgad tjänst som är avgiftsfri för kunderna. Skuldrådgivaren som ansvarar för Kimitoön är stationerad i Åbo.

Skuldrådgivaren:

Verksamhetsställen finns i Åbo, Salo och Loimaa.

Medling

Medling vid brott och tvister grundar sig på lagen om medling /1015/2005). Medlingen i brott- och tvistemål är en opartisk, frivillig och avgiftsfri tjänst. Medlingen innebär att brott- eller tvisteparterna kan behandla de psykiska och materiella skador som orsakats offret samt genom en opartisk medlare avtala om kompensation för dessa. Initiativ till medling via medlingsbyrån kan tas av en part i ett brott eller en tvist, av en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare för en omyndigförklarad person, av polisen, åklagaren eller en annan myndighet.