Gå till innehållet

Förberedelser vid elavbrott

Här har vi samlat information om hur ett elavbrott påverkar Kimitoön, vilka åtgärder var och en av oss kan vidta och hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott.

Elbrist – vad handlar det om?

Elbrist uppstår då produktion och import av el inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då begränsas tillfälligt förbrukningen.

Var hittar jag information om elavbrott?

Caruna är eldistributör i Kimitoöns område och informerar kunderna inför planerade avbrott (pågår två timmar). På deras webbplats hittar du instruktioner om hur du tar i bruk meddelandetjänsten. Där hittar du också en aktuell elavbrottskarta.

Via radio, tv och nyhetssajter (t.ex. Yle.fi) kan du också få information om elavbrott. Vid längre avbrott är det bra att ha tillgång till en batteridriven radio, för att kunna följa med läget via Yles radiokanaler.

Kimitoöns kommun strävar efter att ge allmän information i elavbrottslägen. Inför planerade avbrott (pågår två timmar) ger vi i första hand information via webben och sociala medier, eftersom informationen kommer med kort varsel från eldistributören.

För skolor och daghem fungerar Wilma som primär informationskanal. Kimitoöns Vattens kunder informeras via kommunens kanaler och vattenverkets sms-tjänst.

Vid längre, oplanerade avbrott har kommunen beredskap för annan kommunikation, såsom informationsblad.

Vad kan jag göra för att minska på elförbrukningen?

Minskad elförbrukning är till nytta för dig själv och hela samhället. Det handlar bland annat om leveranssäkerhet, att minska risken för elbrist och därmed elavbrott samt om din egen plånbok.

Kimitoöns kommun deltar i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare(gå till extern sida) och har vidtagit åtgärder för att minska på elförbrukningen. Via kampanjen Snäppet svalare får du nyttiga tips på energisparande i vardagen.

Hur förbereder sig Kimitoöns kommun inför ett elavbrott?

Kommunens beredskapsledningsgrupp(gå till extern sida) sammanträder då behov uppstår.

Kimitoöns kommun strävar efter att ge allmän information i elavbrottslägen. Inför planerade avbrott (pågår två timmar) ger vi i första hand information via webben och sociala medier, eftersom informationen kommer med kort varsel från eldistributören. Vid längre, oplanerade avbrott har kommunen beredskap för annan kommunikation

Kritisk verksamhet säkras med reservkraft (t.ex. vattenförsörjning). Vi strävar efter att hålla i gång den kommunala servicen (bland annat daghem och skolor) även under eventuella elavbrott. För skolor och daghem fungerar Wilma som primär informationskanal.

Vid elavbrott bör man minimera vattenförbrukningen på grund av risk för att avloppsnätet överbelastas. Undvik till exempel att duscha eller att spola i wc:n medan ett avbrott pågår. Kimitoöns Vattens kunder informeras via kommunens kanaler och vattenverkets sms-tjänst.

Vad ska jag tänka på inför ett elavbrott?

I en störningssituation rekommenderar myndigheterna att man ska vara redo att klara sig själv hemma i upp till tre dygn. Se därför till att ha mat, vatten och mediciner som räcker för den tiden. Det är också bra att ha till exempel ficklampor och batterier samt en batteridriven radio. Mer information hittar du på myndighetssidan 72 timmar.

Om du har möjlighet, se också till grannar och anhöriga. I nödsituationer ska du kontakta det allmänna nödnumret.

Kimitoöns Vatten säkrar kundernas vattentillförsel med hjälp av reservkraft. Det är ändå bra att vara förberedd på att det kan ske avbrott i vattenförsörjningen. Se därför till att ha tillräckligt med dricksvatten och rena hinkar eller kanistrar att förvara det i. Förbered dig också på att minimera din vattenförbrukning under avbrottet, för att undvika att kommunens avloppsnät överbelastas.

Vad ska jag tänka på under och efter ett elavbrott?

Håll dig lugn och håll dig varm. Du behöver inte rapportera till eldistributören om elavbrott som beror på elbrist. Eldistributören håller kunderna underrättade, eller så kan du själv följa med distributörens störningskarta. Via radio och nyhetssajter (t.ex. Yle.fi) får du också information. Vid längre avbrott är det bra att ha tillgång till en batteridriven radio, för att kunna följa med läget via Yles kanaler.

Kom ihåg att minimera din vattenförbrukning på grund av risk för att avloppsnätet överbelastas. Även om Kimitoöns Vattens distribution till hushållen tryggas med reservkraft, bryts pumpningen av avloppsvatten under ett elavbrott. Undvik därför till exempel att duscha eller spola i wc:n under ett avbrott, så minskar risken för läckor eller översvämningar i avloppsnätet.

Under och efter ett elavbrott är det bra att vara försiktig när man spolar varmt vatten från en kran eller dusch. På grund av avbrottet kan vattentemperaturen avvika från det normala och det kan också komma ovanligt hett vatten ur kranen.

Stäng av elapparater som blivit på för att undvika brandfara när elen kommer tillbaka (till exempel spis, kaffekokare, tvättmaskin eller strykjärn). Du kan exempelvis lämna på en lampa så märker du när elen är tillbaka. Sätt inte på alla elapparater direkt efteråt. Det kan fortfarande förekomma elbrist och uppstå nya avbrott.

Kontrollera efter avbrottet att till exempel spisen eller bastuaggregatet inte blev på då elavbrottet började, för att undvika brandfara.