Gå till innehållet

Bibliotekets Axelpris: Västanfjärds byaråd

Motivering till priset: Västanfjärds byaråd har sedan 2019 hållit Västanfjärds bibliotek öppet på lördagar. Öppethållningen sker på frivilligbasis och gör det möjligt för kunderna att använda bibliotekets självbetjäning. Det aktiva byarådets insats är ett värdefullt komplement till bibliotekstjänsterna i Västanfjärd. På lördagarna används biblioteket framför allt av fritidsboende, speciellt på sommaren.

Driftigt byaråd håller bibliotek lördagsöppet

Vivi-Ann Rehnström företräder Västanfjärds byaråd och dem som arbetar frivilligt på lördagar i Västanfjärds bibliotek. Vi frågade henne om bibliotekets betydelse för kunderna.

Vilka är ni som jobbar frivilligt i biblioteket?

– Vi är ett tjugotal personer som ställer upp som övervakare under bibliotekets öppethållningstider. På jourlistan finns både fast- och deltidsboende, svensk- och finskspråkiga, byarådsmedlemmar och andra personer som vill se till att biblioteket hålls öppet. De som är intresserade kan anmäla sitt intresse till mig eller till bibbapersonalen. Man får en kort introduktion till uppgifterna och så skriver man på ett löfte om tystnadsplikt.

Praktisk lösning på nedläggningshot 2018

År 2018 hade kommunen för avsikt att lägga ner Västanfjärds bibliotek helt och hållet av kostnadsskäl. Före det hade öppethållningstiderna redan minskat till bara tre dagar i veckan – men då sade Västanfjärdsborna ifrån.

– På ett möte mellan invånarna och biblioteksfolket protesterade vi kraftigt och ville i stället utvidga öppethållningen också till veckoslut, då många har mera tid att besöka bibban. När Västanfjärdsbiblioteket sedan fick en utlåningsapparat som gjorde att kunderna själva kunde registerara sina lån kunde initiativet om lördagsöppet genomföras.

– Varje lördag sedan dess har en av oss öppnat biblioteket kl. 10 och suttit där och övervakat till kl. 14.

– Sommargästerna som kommer ut till veckosluten har varit särskilt glada över att hinna in till bibban för att låna semesterläsning och filmer på lördagarna.

– Men framför allt är biblioteket viktigt för alla bofasta. Biblioteket har traditioner som går tillbaka långt innan det blev kommunalt. Med hjälp av donationer grundade Västanfjärdsborna en boksamling på 1800-talet som utvecklades till en “läsestuga” och som sedan blev en egen institution i Västanfjärds kommun.

Mer än en bibba

Vivi-Ann poängterar att bibliotekets roll i samhället är ytterst viktig – speciellt för dem som har lång väg till andra bibliotek och för dem som inte är vana vid eller inte har möjlighet att använda digitala bibliotekstjänster.

– Biblioteket idag är ju mycket mera än en boksamling. Det är ett ställe där man kan mötas och tillbringa tid utan att betala något. Förutom att låna böcker är det särskilt populärt i Västanfjärd att läsa tidningar och tidskrifter, lägga pussel och använda dator. Och det allra viktigaste: eftersom bibban är en dörr ut till hela världens kunskap och litteratur är den en grundpelare för demokratin.

Vad beträffar bibliotekets framtid har Vivi-Ann begärt att ansvariga politiker och tjänstemän ska ta bibliotekets behov i beaktande i samband med budgetplaneringen för 2024.

– När kommunen inte längre ansvarar för hälso- och sjukvården återstår bildningen som den största och viktigaste uppgiften, avslutar hon.

Västanfjärds bibliotek

Artiklarna har producerats av Swe-viestintä.