Gå till innehållet

Anmälnings- och ansökningstiden för skola, förskola, eftermiddagsverksamhet och småbarnspedagogik har börjat


Anmälnings- och ansökningstiden har börjat för barn som börjar årskurs 1, förskolan, eftis eller småbarnbarnspedagogik hösten 2024. Anmälnings- och ansökningstiden är 5-18.2.2024.


Anmälan till skola

Ansökan om eftisplats

Anmälan till årskurs 1 och ansökan om plats i för- och eftermiddagsverksamheten görs i Wilma 5.-18.2.2024.

Läs mera här:
https://www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/skolanmalan/
Anmälan till förskolan

Ansökan om småbarnspedagogik till hösten 2024

Plats inom småbarnspedagogik (familjedagvård eller daghem) söks ifall barnet ännu inte har dagvårdsplats, eller ifall man önskar byta dagvårdsplats. Vid byte av grupp behövs ingen ny ansökan.

Anmälan till förskolan och småbarnspedagogiken görs via portalen eSmåbarnspedagogik (gå till extern sida)under tiden 5-18.2.2024.

Läs mer här:
https://www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogikochforskoleundervisning/ansokan-till-smabarnspedagogik-och-forskola/