Gå till innehållet

Utredningen om den grundläggande utbildningen framskrider

Vertikal Ab har denna vecka fortsatt med att utarbeta utredningen om den grundläggande utbildningen. Vertikal kommer även att vara ansvarig för utformningen av enkäter riktade till barn, unga och andra kommuninvånare, samt analysering och sammanställning av dessa enkäter.

Efter förra veckans gruppintervju med rektorerna har intresserade rektorer möjlighet att fortsätta diskussionen genom individuella intervjuer. Förutom rektorer kommer även bildningschefen och ledaren för grundläggande utbildningen att intervjuas. Vertikal har fått som bakgrundsinformation ekonomifakta, elevmängder, information om timresurser och timfördelning mellan olika läraren, info om skolbyggnader, skolskjutsar, skoldistrikten och stödbehov bland elever.

Uppstår det frågor relaterade till utredningen, kan kommuninvånare ställa dem. Eventuella frågor och svar är avsedda att samlas på kommunens webbsida för alla intresserade att se. Frågor kan skickas per e-post till bildningschefen Marjaana Hoikkala, marjaana.hoikkala@kimitoon.fi.

Läs mer: