Gå till innehållet

Ilmatar ansöker om planeringsbehovsavgörande för solenergipark i Torsböle

I Kimitoön har anhängiggjorts en första ansökan om planeringsbehovsavgörande för byggandet av ett produktionsområde för solenergi. Projektet omfattar ett produktionsområde på drygt 50 hektar i Torsböle, cirka 5 kilometer sydost om Kimito centrum.

Bakom projektet står Ilmatar Solar Development Oy, ett nordiskt energibolag som fokuserar på enbart förnybar energi. Planen är att elen överförs från produktionsområdet med jordkabel till Fingrids Karis-Kimito 110 kV linje och vidare till det nationella elnätet. Produktionsområdet omfattar solpaneler och tillhörande nödvändiga strukturer. På området byggs diken samt vägar för underhåll.

Inför bygglovsbehandling krävs ett avgörande om planeringsbehov, där bland annat projektets miljöeffekter bedöms utgående från olika utredningar.

Du kan bekanta dig med ansökan om planeringsbehovsavgörande med bilagor fram till 26.2.2024 här:
https://www.kimitoon.fi/boende-och-miljo/planlaggning/framlagda-planer/