Gå till innehållet

Utredningen av den grundläggande utbildningen, vecka 10

Under den gångna veckan har det gjorts förberedelser inför slutförandet av utredningen av den grundläggande utbildningen, vars resultat ska publiceras nästa vecka. Planering av informations- och diskussionsmöten för personal och beslutsfattare har också stått på schemat.

Utredningens resultat presenteras för personalen och beslutsfattarna tisdagen den 12 mars. En pressträff ordnas på onsdag, och på torsdag öppnas en webbenkät, där invånarna kan framföra sina egna åsikter om utredningen och hur den grundläggande utbildningen bör utvecklas. Förutom webbenkäten kan invånarna delta i informations- och diskussionsmöten där utredningen presenteras. Möten ordnas enligt följande:

Dalsbruk 18.3
Västanfjärd 31.3
Kimito 26.3
Rosala 27.3

Mer information finns på utredningens webbplats:
https://www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/utredning-om-grundlaggande-utbildningen/

Utredningen presenterar tre alternativ för ordnandet av den grundläggande utbildningen i framtiden. Tanken är att man utifrån utredningen för en öppen diskussion om de olika alternativens styrkor och svagheter. Baserat på utredningen, diskussionerna och en förhandsbedömning av alternativen, kommer man att ta fram en utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen för åren 2026-2031.