Gå till innehållet

Röstningen för deltagande budgeteringen har öppnat

Kimitoöns deltagande budgetering fortsätter nu med en omröstning där kommuninvånare kan rösta på sin favorit bland de idéer som skickats in. Röstningsformuläret är öppet 18-31.3.2024.

Röstningen sker genom en elektronisk blankett. Du kan också rösta på en kunddator i kommunens bibliotek – fråga personalen ifall du behöver hjälp.

Regler:

– Du kan rösta på endast en idé (och skicka in blanketten en gång)
– För att din röst ska vara giltig bör du uppge ditt namn och din hemadress på Kimitoön
– Röstberättigade är alla fastbosatta invånare över 12 år

Bekanta dig med röstningsalternativen:
https://www.kimitoon.fi/forvaltning-och-politik/medborgarbudget/

Röstningsblanketten hittar du här:
Röstningsblankett, deltagande budgetering 2024(gå till extern sida)