Gå till innehållet

Kimitoöns jubileumsfond delar ut drygt 100 000 euro i bidrag inför festligheterna år 2025

Inför Kimitoöns 700-årsjubileum år 2025 startade kommunen och Föreningen Konstsamfundet en gemensam jubileumsfond för att dela ut bidrag till lokala aktörer, så som föreningar, arbetsgrupper eller individer för att producera program eller projekt under jubileumsåret. I februari mottog fonden 58 ansökningar, varav 24 nu har beviljats understöd.

Under Konstsamfundets(gå till extern sida) ordinarie ansökningsperiod i februari 2024 kunde man ansöka om fondmedel för att under jubileumsåret producera evenemang, publikationer, konstverk, kurser, tävlingar och workshoppar, eller för miljöåtgärder med målet att gynna naturens mångfald. Ansökande uppmuntrades till att tänka kreativt, nytt och i samarbete med andra aktörer.

Som hjälp i ansökningsförfarandet ordnades i januari en så kallad ansökningsklinik i Dalsbruk, där Konstsamfundets sakkunniga tillsammans med representanter för kommunen gav konkreta råd inför ansökningsprocessen.

Under ansökningstiden i februari mottogs 58 ansökningar, varav 24 nu har beviljats understöd. Jubileumsfonden har inspirerat lokala aktörer till kulturprojekt inom musik, scenkonst och visuell konst, men i ansökningarna var också medborgaraktivitet starkt närvarande i form av en vilja att värna om naturen.

Det största bidraget om 14 000 euro beviljas Sagalunds museistiftelse som ska ordna en stor jubileumskonsert för skolelever. Osuuskunta Vinde beviljas 10 000 euro för en internationell konstutställning i Kulturhus Björkboda, där ett av konstverken blir ett miljökonstverk som skapas tillsammans med lokalinvånare. Bruksteatern rf får ett bidrag om 8 000 euro för uppsättningen av en ny pjäs om Kimitoöns 700-åriga historia tillsammans med Rövarteatern. Även Kimitoöns natur rf beviljas 8 000 euro för att genomföra miljögärningar inom ett område på 700 hektar tillsammans med invånare och lokalsamhällen.

Enligt jubileumskoordinator Marko Ahde har det varit en spännande process att få följa med hurdana projekt lokala aktörer, föreningar och privatpersoner har kommit på.

− Vi fick in ansökningar för väldigt fina och mångsidiga projekt, som betonar vikten av kultur, gemenskap och natur. Alla dessa förstärker välmåendet, och på basis av ansökningarna är det en pigg 700-åring vi kommer att fira nästa år! Vi är tacksamma för det fina samarbetet vi haft med Konstsamfundet och ser fram emot jubileumsåret med alla dess evenemang, säger Ahde.

Bekanta dig med bidragsmottagarna:
Jubileumsfonden – Kimitoön (kimitoon.fi)

Mer information:

Marko Ahde, jubileumskoordinator
marko.ahde@kimitoon.fi
Tfn 040 480 3199

Stella Törnroth, turism- och destinationsutvecklare
stella.tornroth@kimitoon.fi
Tfn 040 663 2404