Gå till innehållet

Kultur som kur – ett seminarium om kultur för gemenskap och hälsa

Tid:
kl. -
Plats:
Villa Lande
Adress:
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
Pris:
Maksuton
Arrangör:
Kimitoöns kommun

Är du intresserad av hur kultur kan berika livet och främja välmående? Vill du upptäcka nya sätt att motarbeta ensamhet och främja hälsa genom kulturella aktiviteter? Då är du hjärtligt välkommen till vårt seminarium Kultur som kur.

Seminariets gästföreläsare berättar om kulturens och konstens inverkan på hälsan och välbefinnandet. Kai Lehikoinen är universitetsforskare vid Konstuniversitetets forskningsinstitut och fokuserar på konst, socialt deltagande och kulturellt välbefinnande.

Under seminariet får vi också en översikt över vad man i Kimitoön kan göra med kulturens hjälp då Röda korset presenterar sin vänverksamhet och Sagalund berättar om muséets volontärverksamhet, medan Kimitoöns bibliotek och kulturenhet lyfter fram aktuella kulturevenemang och berättar var man kan hitta sysselsättning, kulturevenemang och hobbyer åt sig, sin anhöriga eller tillsammans med sin kulturvän.

Vi får även höra om bildkonstnär och doktorand Sara Ilveskorpi berätta om det intressanta projektet Så va he! Niin se oli! som genomfördes i Kimitoön i samarbete med äldrevården och daghemsbarn.

Seminariet riktar sig speciellt till äldre, deras anhöriga och personal inom äldrevården, men alla som vill utforska kulturens roll för ett meningsfullt och hälsosamt liv är hjärtligt välkomna med!

Seminariet förverkligas på svenska och finska. Under seminariet bjuder vi på kaffe med tilltugg. Deltagandet är avgiftsfritt.

Anmäl dig senast 12.2 via denna länk.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

PROGRAM:

Kl. 15.00 KAI LEHIKOINEN: Kulturellt välbefinnande: ett personligt förhållande till konst och kultur som en resurs hos de äldre och i äldrevården.
Konst och kultur erbjuder överraskningar, glädje, förtjusning, ilska och ett brett spektrum av andra känsloupplevelser som stimulerar kreativ reflektion och stärker livet. I denna föreläsning kommer Kai Lehikoinen att diskutera kulturens och konstens inverkan på hälsa och välbefinnande, utforska förutsättningarna för kulturellt välbefinnande och reflektera över den personliga relationen till konst som en resurs för välbefinnande i äldre människors liv och inom äldreomsorgen.

Kl. 15.45 Paus
Kaffebjudning / Sara Ilveskorpi guidar genom Så va he! Niin se oli! -projektets utställning i Villa Lande

Kl. 16.15 SARA ILVESKORPI: Så va he! Niin se oli!
Bildkonstnär och doktorand Sara Ilveskorpi berättar om hur man inom projektet Så va he! Niin se oli! arbetade med konsten som verktyg mellan olika generationer. Projektet förverkligades i Kimitoön under Covid-19 pandemin. Under projektet samlade konstnärer in berättelser från de äldre genom att prata med dem. De berättade historierna i konstverkstäder för barn och ungdomar, som sedan illustrerade dem med olika konstnärliga medel. Resultatet av projektet ställs ut i Villa Lande under februari månad.

Kl. 16.30 RÖDA KORSET: Vad är en kulturvän?
Axel Gröndahl, samordnare av den sociala verksamheten på Röda Korset, berättar hur man kan bli eller få en kulturvän i Kimitoön.

Kl. 16.45 SAGALUND: Vad gör Sagalunds volontärer?
Sagalundgillets volontärverksamhet erhöll pris för Årets kulturgärning år 2019. Den fina verksamheten sysselsätter äldre med meningsfull verksamhet inom muséets vardag. Under seminariet berättar Fredrika Henriksson från Sagalunds museum vad det handlar om och hur man kan bli en volontär.

Kl. 17.00 BIBLIOTEKET OCH KULTURENHETEN: Kultur för alla
Paula Puikko-Laakso från Kimitoöns bibliotek och Hanna Mehtonen-Rinne från Kimitoöns kulturenhet lyfter fram aktuella kulturevenemang och berättar var man kan hitta sysselsättning, kulturevenemang och hobbyer åt sig, sin anhöriga eller tillsammans med sin kulturvän.

Kl. 17.20 Avslutningsord

INFO OM SEMINARIETS TALARE:

Dr Kai Lehikoinen är universitetsforskare vid Konstuniversitetets forskningsinstitut och fokuserar på konst, socialt deltagande och kulturellt välbefinnande. Med över 90 artiklar utforskar han konstens utvidgade professionalism, samhällsroll och expertis inom inkluderande konst. Kai ledde en forskningsgrupp och var vicedirektör för ArtsEqual-projektet, granskade ojämlikheter inom konsttjänster och påverkade som medlem i undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets samarbetsgrupp för kulturellt välbefinnande. För närvarande integrerar han kulturellt välbefinnande i vården genom ‘Kreativ personcentrerad vårdkonst’, ett projekt mellan Åbo Akademi och Konstuniversitetet, och skriver en bok om socialt engagerad konst för en internationell förläggare. Kai är även aktiv som temaredaktör, redaktör för vetenskapliga publikationer och har en omfattande konstnärlig bakgrund inom koreografi, danspedagogik och framträdanden både nationellt och internationellt.

Mera information: https://kailehikoinen.academia.edu/(gå till extern sida)

Sara Ilveskorpi från konstföreningen Arkipelag Workshop i Kimitoön är bildkonstnär, konstpedagog och doktorand. Hon presenterar projektet Så va he – Niin se oli, finansierat av Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande och Kimitoöns kommun. Tanken bakom projektet var att använda konst för att sammanföra klienter från hemtjänst, vårdhem och ålderdomshem, samt barn och ungdomar under covidpandemin. Under projektet samlade konstnärer in berättelser från de äldre genom att prata med dem. De berättade historierna i konstverkstäder för barn och ungdomar, som illustrerade dem med olika konstnärliga medel. Resultatet av projektet kommer att visas i utställningar på Villa Lande och Dalsbruk i februari och mars.

Arrangör för seminariet är Kimitoöns kommun. Seminariet förverkligas med stöd från Svenska Kulturfonden.