Gå till innehållet

Föreningarnas årsklocka

Årsklockan ser olika ut för olika föreningar, men här finns uppräknat några saker som behöver göras i alla typer av föreningar.

Årsmöte (kan vara uppdelat på höst- och vårmöte)
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Budget
Verksamhetsplan
Val av ordförande och styrelse

Om det väljs nya personer in i styrelsen

  • Meddela medlemmarna och posterna till Prh (Patent och registerstyrelsens föreningsregister)
  • Uppdatera eventuell ny kontaktinformation till kommunens föreningsregister och på eventuella egna webbsidor och/eller somekanaler.
  • Se till att inloggningsuppgifter som hör till föreningen flyttas över till nya personer.
  • Gör beslut i styrelsen vem som ska ha kontorätt till föreningens konto. Kom också ihåg att besluta om att ta bort rätten om det är någon som inte längre ska ha den. Banken behöver sedan protokollsutdrag för att kunna göra ändringen.
  • Föreningsresursen

    Föreningsresursen är en sida där du hittar mycket tips och råd gällande föreningsarbete. Du kan också ställa frågor till experterna. Sidan upprätthålls av föreningen Svenska Folkskolans Vänner.

    Länkar