Gå till innehållet

Kimitoöns 700-årsjubileum

Kimitoön firar 700 år 2025! Jubileumsfirandet ska pågå hela året och bjuda på alldeles särskilda evenemang med fokus på kultur, konst, miljö, skärgård och det lokala livet. Jubileumsåret kommer att förverkligas genom ett projekt och arbetet är redan i full gång.

Huvudfestivalen

Huvudfestivalen arrangeras 9–15.6.2025 (vecka 24).

Händelser år 2025

Vi uppmanar alla att fira jubileet genom att förverkliga olika evenemang och aktiviteter i enlighet med hållbar utveckling.

Bakgrund till Kimitoöns 700-årsjubileum

Planeringen av jubileumsåret startades i form av en motion år 2021. Senare tillsattes en arbetsgrupp som har jobbat fram ramarna för jubileumsåret. Som jubileumsdag har man slagit fast datumet 11.4.2025, eftersom det äldsta arkiverade dokument som nämner Kimitoön är daterat 11.4.1325.

Även församlingen är en aktiv part i firandet, och kommer att stå för festligheterna under den egentliga ”födelsedagen” den 11.4.2025. Minnesstenen som restes vid 600-årsfirandet kommer dessutom att snyggas upp inför festligheterna. Minnesstenen står intill Kimito kyrka. 

Organisation

Arbetsgrupp, verksamheten började år 2021
En grupp utanför kommunen som har lagt grunden för året och gjort firandet möjligt.
– Kristian Lindroos, ordförande
– Stella Törnroth
– Hanna Ödling-​Rinne
– Nils Vilstrand
– Niina Mura
– Annika Jansson
– Ulla Andersson
– Michael Nurmi
– Marko Ahde

Planeringsgrupp, verksamheten började år 2024
En grupp inom kommunen som har till uppgift att samordna och kommunicera information inom kommunen.
– Marko Ahde
– Stella Törnroth
– Hanna Ödling-​Rinne
– Mats Nurmio
– Ada Nuutti
– Jill Karlsson
– Annika Welling-​Nyberg

Styrgrupp, verksamheten började år 2024
Det administrativa teamet som övervakar projektets ekonomi, finansieringsansökningar och vägleder koordinatorn.
– Erik Lund
– Sven Ivars
– Marko Ahde

Kontaktuppgifter