Gå till innehållet

Kimitoöns 700-årsjubileum

Kimitoön firar 700 år 2025! Jubileumsfirandet ska pågå hela året och bjuda på alldeles särksilda evenemang med fokus på kultur, konst, miljö, skärgård och det lokala livet. Jubielumsåret kommer att förverkligas genom ett projekt och arbetet är redan i full gång.

Jubileumsårets koordinering

Kommunen har ansökt om finansiering via Leader för att anställa en projektkoordinator för hela Kimitoön 700-årskonceptet. Kommunen kommer att ordna en huvudfestival och övrigt evenemang i samarbete med tredje sektorn, företag och enskilda aktörer. Vi informerar mer när projektkoordinatorn har anställts. 

Jubileumsfonden

Inför festligheterna har Konstsamfundet och kommunen startat en fond ur vilken föreningar, sammanslutningar, konstnärer med flera har möjlighet att söka bidrag för att arrangera program som man vill bidra med under jubileumsåret. Programmen kan exempelvis vara evenemang, konstverk, publikationer, naturupplevelser eller miljögärningar. Fonden delar ut 120 000 euro till kreativa, nya idéer. Vi uppmuntrar ansökande att tänka nytt, stort och i samarbete med andra aktörer! 

Workshoppar inför ansökan om fondmedel

Ansökningstiden är redan i februari 2024. För att hjälpa er på traven med att fila på idéer så att ni sedan får bra ansökningar gjorda erbjuder vi er två workshoppar inför ansökan. Under workshopparna får ni mera information om ansökningskriterierna samt hjälp och stöd från våra sakkunniga. 

Välj den workshop som passar er bättre (eller delta i båda) och kom och bolla era idéer tillsammans med oss! Vi bjuder på lite saltigt till kaffet/teet, så anmäl er via länkarna här nedan:

Workshop 1 

24.10.2023 i Café Adele i Kimito kl. 17-19 

Anmälan: Lyyti.fi(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Workshop 2 

31.10.2023 i Strandhotellet i Dalsbruk kl. 17-19 

Anmälan: Lyyti.fi(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Med som experter på workshopparna har vi: 

På plats från kommunen finns också Stella Törnroth (turism och destinationsutvecklare) och Jill Karlsson (föreningskoordinator).  

Dessa jubileumsansökningar påverkar inte verksamhetsbidrag, eller övriga projektansökningar, utan är ett komplement till festligheterna under jubileumsåret. 

Kimitoöns 700-årsjubileums bakgrund

Planeringen av jubileumsåret startades av en motion 2021. En arbetsgrupp tillsattes och har jobbat fram ramarna för jubileumsåret. Jubileumsdagen 11.4.2025 har slagits fast eftersom det äldsta arkiverade dokument man hittat där Kimitoön nämns är daterat 11.4.1325

Församlingen är också en aktiv part i firandet och kommer att stå för festligheterna under den egentliga ”födelsedagen” den 11.4.2025. Minnesstenen som restes vid 600-årsfirandet kommer dessutom att snyggas upp inför festligheterna. Minnesstenen finns intill Kimito kyrka.