Gå till innehållet

MÅSSE-projektet har hjälpt mikroföretagare med hållbarhet och företagsansvar

Projektets mål har varit att identifiera vilka åtgärder och stödtjänster som kan behövas för att mikroföretagens verksamhet ska utvecklas så hållbart som möjligt, så att man tar hänsyn till både miljön och människors välmående.

Julia Ajanko är utbildad geograf och tillträdde sin roll som projektledare för projektet MÅSSE (Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt) den 14 mars 2022. Projektets sista dag var den 30 juni 2023 och mycket har hunnit hända under ett drygt år.

– Tanken med projektet har varit att samarbeta med de mikroföretagare som är aktiva runt om i Skärgårdshavet. Under projekttiden har vi kartlagt olika möjligheter och utmaningar som gäller mikroföretagens verksamhet, säger Ajanko.

Inom projektet har man varit intresserad av att utreda hur förtagen skulle kunna minimera sin miljöpåverkan, eftersom det här ofta även skulle gynna den egna företagsverksamheten genom att hämta mervärde till både tjänster och produkter.

– För att kunna kämpa mot dagens globala och lokala miljöutmaningar, som till exempel klimatförändringen och övergödningen av Östersjön, måste sätten som vi använder naturresurser och skapar välmående på ändras i samhället, konstaterar Ajanko.

Projektets slutprodukt är ett informationspaket för företagare

Under projektets gång har det förts diskussioner med Skärgårdshavets mikroföretagare angående deras tankar och åtgärder vad det gäller företagets egen miljöpåverkan och hur man kan minska detta. Projektet har besökt Stockholms båtmässa tillsammans med företagen inom marina branschen och man har diskuterat med företagare hur en både ansvarstagande och miljömedveten båtbransch kunde se ut såväl nu som i framtiden. Tillsammans med Skärgårdshavets biosfärområde organiserade projektet också en webbinarieserie under våren 2023 med totalt fyra fredagswebbinarier. Till webbinarierna bjöd man in talare bland annat inom teman som företagets vattenansvar och cirkulär användning av vatten, cirkulär ekonomi i skärgården, samt mikroföretagens ansvarskommunikation.  

Som slutprodukt har Ajanko sammanställt ett omfattande informationspaket kring mikroföretagens miljöansvar och miljöpåverkan i Skärgårdshavsregionen, samt möjligheterna att utveckla affärsverksamheten i en miljövänlig och ekonomiskt lönsam riktning.

– Materialet förklarar kort vad företagsansvar innebär ur ett mikroföretags perspektiv, och hur du kan utvärdera ditt eget företags ansvar. Paketet ger också praktiska tips om hur du omsätter utsläpp till besparingar samt hur du främjar miljöansvar och hållbara åtgärder i din egen verksamhet, säger Ajanko.

Informationspaketet finns i sin helhet på kommunens webbplats här:

Ajanko konstaterar att projektet har varit kort och att det därför endast har varit möjligt att skrapa på ytan vad det gäller Skärgårdshavets mikroföretag och företagens miljöpåverkan. Trots det anser hon att det har varit givande att få diskutera med företagare om deras egen syn på hållbarhet och ansvar. Hon hoppas också att projektet har sporrat företagarna att ytterligare beakta sina egna möjligheter att minska belastning på naturen, kanske till och med så att verksamheten gynnas av detta.

För Ajankos egen del har det bästa ändå varit att kunna föra företagen tillsammans så att de kan dela sina egna erfarenheter med varandra. Det finns de företag som redan har hunnit längre när det kommer till exempelvis resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, minskning av koldioxid utsläpp eller verksamhetsmodell som stöder naturens bärkraft och är ekonomiskt lönsamt. De här företagen kan definitivt inspirera andra, anser hon.

– Grön omställning är ett måste, och jag tycker att Skärgårdshavets mikroföretag har en stor potential vad gäller att vara vägvisare inom grön omställning och en mer hållbar framtid. För att få grepp om den här potentialen behövs ändå mycket arbete och stöd för att företagen ska våga men också ha möjlighet att släppa sina gamla vanor och attityder. Jag hoppas att MÅSSE-projektet åtminstone till en del har kunnat inspirera och stöda företagare framåt på den här banan, säger Ajanko.

Läs mer om MÅSSE-projektet här: