Gå till innehållet

Stranddetaljplaner

En stranddetaljplan behövs då man vill bygga vid stränder som inte har en detaljplan eller en generalplan som styr byggande.

Anhängiga stranddetaljplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Lövö stranddetaljplan och stranddetaljplanändring

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 5.6.2017 § 65

Sandö, ändring och utvidgning av stranddetaljplanen 3, fastigheterna 322-486-1-209 och 322-486-1-243

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 19.1.2021 § 6

Stranddetaljplan för Mäntykallio

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 19.10.2021 § 116

Stranddetaljplan för Käpälämäki

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 18.10.2022 § 89

Bindas stranddetaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 100

Stranddetaljplan för Kieloniemi

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 101

Koivumäki-Mansikka-aho stranddetaljplan

Svartnäs stranddetaljplan och ändring 2 av stranddetaljplanen för Kortfladaholmarna

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 18.4.2023 § 53

Godkända stranddetaljplaner

Kommunens stranddetaljplaner hittar du i sammanställningen av detaljplaner (Kimitoöns karttjänst). Där hittar du samtliga detaljplaner områdesvis. Du kan själv skriva ut ett planutdrag i skala genom att välja önskad pappersform och skala i balken till vänster och sedan klicka på den aktuella platsen på kartan. Du kan också söka på kartan med hjälp av väg/gatunamnet.

Den sammanställda plankartan är endast riktgivande.

Behöver du hjälp med att använda sammanställningen går det bra att kontakta Heidi Lindén på planläggningsenheten.