Gå till innehållet

Stranddetaljplaner

En stranddetaljplan behövs då man vill bygga vid stränder som inte har en detaljplan eller en generalplan som styr byggande.

Anhängiga stranddetaljplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Lövö stranddetaljplan och stranddetaljplanändring

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 5.6.2017 § 65

Sandö, ändring och utvidgning av stranddetaljplanen 3, fastigheterna 322-486-1-209 och 322-486-1-243

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 19.1.2021 § 6

Stranddetaljplan för Mäntykallio

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 19.10.2021 § 116

Stranddetaljplan för Kieloniemi

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 22.11.2022 § 101

Svartnäs stranddetaljplan och ändring 2 av stranddetaljplanen för Kortfladaholmarna

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 18.4.2023 § 53

Elvik stranddetaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 17.10.2023 § 107

Backas stranddetaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Program för deltagande och bedömning:

Anhängig: Tekniska nämnden 30.11.2023 § 128

Djupvikudden stranddetaljplan

Kummelgrundet stranddetaljplan för fastigheterna Bergbo och Havsvidden samt ändring av Ekholmen-Högskärs och Kortfladaholmarnas stranddetaljplaner

Ändring av Marielund stranddetaljplan, fastigheterna Mittemot I 322-530-1-8 och Mittemot II 322-530-1-9

Godkända stranddetaljplaner

Kommunens stranddetaljplaner hittar du i sammanställningen av detaljplaner (Kimitoöns karttjänst). Där hittar du samtliga detaljplaner områdesvis. Du kan själv skriva ut ett planutdrag i skala genom att välja önskad pappersform och skala i balken till vänster och sedan klicka på den aktuella platsen på kartan. Du kan också söka på kartan med hjälp av väg/gatunamnet.

Den sammanställda plankartan är endast riktgivande.

Behöver du hjälp med att använda sammanställningen går det bra att kontakta Heidi Lindén på planläggningsenheten.