Gå till innehållet

Kultur och välbefinnande

Konst och kultur är en grundrättighet. Genom erfarenhet och forskning har man kunnat konstatera att konst och kultur har förmågan att göra gott. Kulturens hälsofrämjande inverkan anses idag mycket viktig och berör alla målgrupper, från barn till seniorer och minoritetsgrupper.

Kultur och välbefinnande i Kimitoön

Kimitoöns kommun har en bred kulturverksamhet under hela året, vilket gör det enkelt och tillgängligt för alla att delta. Vid Vuxeninstitutet(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) arrangeras kurser inom konst och kultur. I Kimitoöns bibliotek(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) ordnas regelbundet öppna aktiviteter och evenemang, och i kulturhuset Villa Lande(öppnas i nytt fönster) kan man ta del av egna och gästande kulturföreställningar. Kommunen har dessutom två biografer på ön; Bio Fix och Bio Pony(öppnas i nytt fönster). Ett livligt föreningsliv bidrar (öppnas i nytt fönster)också till att berika invånarnas möjligheter att engagera sig i konst och kultur som hobby.

För att göra kulturen ännu mer tillgänglig har Kimitoön initierat särskilda satsningar som syftar till att sänka tröskeln för deltagande.

Vänverksamheten – ett samarbete med Röda Korset

I samarbete med Röda Korset (öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)arrangeras kulturvänverksamhet, där man kan motarbeta ensamhet genom att fungera som vän eller be om att få en vän. Vänverksamheten inbjuder till social samvaro och deltagande i kulturella aktiviteter, vilket stärker gemenskapen och motverkar ensamhet.

En som har gått Röda Korsets vänkurs är ett frivilligt stöd till en medmänniska. Tillsammans kan man besöka kulturevenemang, museum, utställningar och kurser. Du kan bli vän genom att gå en kortkurs i vänverksamhet, som ordnas i Röda korsets regi. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att fungera som vän på Kimitoön. Kursen passar för personer i alla åldrar och är avgiftsfri. 

Här kan du bekanta dig med hurudana evenemang du som Röda Korsets kulturvän avgiftsfritt kan besöka:

Känner du dig ensam i vardagen? Är du nyinflyttad och saknar ett socialt nätverk? Genom kulturvänverksamheten kan du hitta någon att gå på bio, museum, till biblioteket, eller varför inte på restaurang med. Kontakta Röda korset så får du veta mer: axel.grondahl@redcross.fi

Följeslagarkortet

Följeslagarkortet strävar efter att göra kulturupplevelser mer tillgängliga för personer med behov av särskilt stöd genom att erbjuda gratis inträde för deras assistenter. Kortet berättigar till fritt inträde för en assistent till de idrottsplatser och kulturtjänster som kommunen har fastställt. Personer bosatta i Kimitoöns kommun som behöver en assistent kan ansöka om följeslagarkortet. Läs mer om följeslagarkortet här. (öppnas i nytt fönster)

Det rörliga resurscentret

Det Rörliga Resurscentret,(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) som har rört sig på Kimitoön sedan hösten 2023, erbjuder information om kulturella aktiviteter och strävar efter att nå ut till invånare i alla delar av kommunen, vilket säkerställer att alla har möjlighet att ta del av informationen oavsett var de bor. Information om när och var Det rörliga resurscentret rör sig publiceras på Kimitoöns hemsidor, evenemangskalender(öppnas i nytt fönster) och sociala medier.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Kulturkassen

Kulturkassen är en väska med kulturellt innehåll som distribueras via hemservicen till alla kunder som önskar en egen kasse. Kulturkassen är ett samarbetsprojekt med Pargas stads kulturenhet och de första kassarna delas ut våren 2024. Kassens innehåll varierar enligt säsong och delas ut 2-3 gånger per år.

Dagbio

Dagbio är dagvisningar av biofilmer till ett reducerat pris. Dessa oftast nya filmvisningar gör kulturen tillgänglig för en bredare publik, inklusive de som kanske inte kan eller vill delta i evenemang på kvällstid. Information om dagbio – föreställningar publiceras på kommunens evenemangskalender(öppnas i nytt fönster) (klicka på sökordet “bio”). Biljetten kostar 5€ för alla (normalpris: 8€).

Vänveckan

Under vänveckan, som infaller i februari i samband med vändagen den 14.2, satsar kulturenheten vid Kimitoöns kommun på kulturevenemang för så många som möjligt – så tillgängligt som möjligt. Evenemangen, som arrangeras på olika håll i kommunen, är ofta avgiftsfria eller har reducerat biljettpris. Information om vänveckans program hittar man på kommunens evenemangskalender(öppnas i nytt fönster) och i kommunens sociala medier.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Kulturseminariet Kultur som kur arrangerades under vänveckan 2024. Seminariets presentationer finns samlade här:

Samarbetet med Varha

Samarbetet med det nya välfärdsområdet Varha innebär att utveckla modeller för hur konst och kultur kan integreras i vården. Är du intresserad av att erbjuda konst och kultur till äldreboenden eller vårdhem? Ta kontakt med kommunens kultursekreterare.

Kultur och välbefinnande för barn och unga

Barn och unga har rätt till konst och kultur! Genom kulturläroplanen(öppnas i nytt fönster) strävar Kimitoöns kommun efter att ge alla barn en jämlik möjlighet att bekanta sig med kultur. Inom filmverksamheten(öppnas i nytt fönster) satsar man extra mycket på visningar för barn på både finska och svenska. Kimitoöns kommun fungerar även som samarbetspartner i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Därtill startade det treåriga projektet Skapa (öppnas i nytt fönster)i början av 2024, där syftet är att göra konst- och kulturundervisning tillgänglig för alla barn.

Minoriteter och specialgrupper

Kulturenheten vid Kimitoöns kommun strävar efter att skräddarsy kulturutbud för minoriteter och specialgrupper. Specialgrupperna kontaktas oftast genom en direkt inbjudan till det aktuella evenemanget. Det är inte alltid lätt att identifiera alla specialgrupper, så ta gärna kontakt med oss ifall du har önskemål eller förslag.

Ta kontakt