Gå till innehållet

Barnkultur

Barnkulturen på Kimitoön är levande. Hösten 2018 tog skolorna i bruk kulurläroplanen, som går ut på att erbjuda alla elever jämlika möjligheter att uppleva och skapa kultur.

Barnkulturcenter

Sagalunds barnkulturcenter(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) är hem för Finlands första museala barnkulturcenter. Centret verkar i hela Kimitoöns kommun med närkommuner, och är verksamt i både Sagalunds museum, Dalsbruks Bruksmuseum samt Björkboda Låsmusem. Sagalunds barnkulturcenter är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Barn i biblioteken

Till Kimitoöns kommunbibliotek(gå till extern sida) hör biblioteken i Dalsbruk, Kimito, Västanfjärd och Hitis. På biblioteken finns ofta en egen avdelning för barn, där det förutom böcker finns tidningar, spel och filmer. Biblioteken ordnar regelbundet speldagar, sagostunder och övrigt program för barn och ungdomar. Biblioteken följer också en egen läroplan som förverkligas i samarbete med skolorna.

Grundundervisning i konstämnen

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ordnas utanför skolan och riktas i första hand till barn och unga. Grundläggande konstundervisning ordnas vid musikläroanstalter, bildkonstskolor, dansskolor, handarbetsskolor och andra läroanstalter.

Musikinstitutet Arkipelag(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) erbjuder barn i åldern 1-9 tidig musikfostran, det vill säga musiklekskolor samt spelgrupper, samt grundläggande konstutbildning inom dans och musik åt barn och ungdomar på Kimitoön.

Kimitoöns Vuxeninstitut (öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)erbjuder grundläggande konstutbildning i Barnens bildkonstskola.

Åbolands hantverksskola(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) erbjuder grundläggande konstutbildning inom hantverk.

Ta kontakt