Gå till innehållet

Kimitoöns livskraftslöfte

Kimitoöns kommun och Kimitoöns Företagare rf har avgett ett gemensamt livskraftslöfte för pågående fullmäktigeperiod. Syftet med livskraftslöftet är att främja en företagarvänlig atmosfär och stärka Kimitoöns livskraft.

Vi har tillsammans kommit överens om att satsa på några specifika fokusområden i löftet. Genom gemensamma mål och uppföljning vill vi konkret förbättra de lokala företagens verksamhetsförutsättningar och på så vis stärka kommunens livskraft, förklarar näringslivschef Erik Lund.

Livskraftslöftet undertecknades måndagen den 13 november av företagarföreningens ordförande Pirjo Stenman och kommundirektör Erika Strandberg.

Genomförandet av fokusområdena följs upp i samband med årligen återkommande möten mellan kommunens representanter och företagarföreningen.