Gå till innehållet



START för nytt lokalt mentorskapsprogram för företagare i mars 2024

Är du intresserad av att diskutera dina idéer och utveckla din företagsverksamhet? Behöver, vågar och vill du att du och ditt företag utmanas men nya synvinklar för att växa som företagare?

Ett nytt mentorskapsprogram ordnas inom ramen för Kimitoöns kommuns utvecklingsprojekt Företagarens START. Genom att delta i mentorskapsprogrammet har du en möjlighet att få en mentor med en stark koppling till det lokala näringslivet. Mentorn fungerar som ditt stöd och bollplank. Att ha en mentor innebär att någon ser på din verksamhet med andra ögon och utmanar dig på ett sätt som får dig att utvecklas. Mentorskapet kan även öppna upp nya värdefulla kontakter och nätverk. En mentor bär inget ansvar för din företagsverksamhet utan stöttar, motiverar och hjälper dig att hålla fokus.

Önskar du få en mentor? Anmäl dig här: Anmälan till mentorskapsprogrammet(gå till extern sida)

Programmet erbjuder även möjligheter för dig som vill fungera som mentor. Är du intresserad av att fungera som diskussionspartner och bollplank för en lokal företagare? Vill du utveckla dig själv genom att stötta en annan företagare i sin utveckling?

Att vara mentor för en företagare innebär att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Genom att lyssna, uppmuntra samt ställa kritiska och opartiska frågor stöttar du en annan företagare till att uppnå sina mål. Som mentor har du erfarenhet från företagsvärlden, en koppling till Kimitoön och ett intresse av att vägleda en lokal företagare i sin utveckling.

Vill du bli mentor?
Anmäl dig här: Anmälan till att bli mentor(gå till extern sida)

Det lokala mentorskapsprogrammet inleds i mars 2024 och pågår fram till december 2024. Mentorskapsprogrammet består av tre gemensamma träffar samt fem individuella träffar mellan mentorparen.

De gemensamma träffarna består av en kickoff-träff i mars, en mellanträff i augusti samt en avslutningsträff i december. Under mentorskapsprogrammets gång träffas mentorparen fem gånger. Företagaren ansvarar för tidpunkt och plats för träffarna, samt förbereder diskussionsteman.

Programmets tidtabell

Januari – 25.2.2024: Ansökningstiden är öppen både för dem som önskar få en mentor och för dem som skulle vilja fungera som mentor.

Slutet av februari / början av mars: Alla som anmält sitt intresse för mentorskapsprogrammet kontaktas. Potentiella mentorpar matchas. Observera att en ansökan till mentorskapsprogrammet inte automatiskt innebär att en lämplig företagare eller mentor hittas.

Mars: Gemensam kickoff-träff. Genomgång av mentorskapsprogrammet. Första individuella träffen.

Mars – december: Mentorparen träffas fem gånger. Företagaren är den drivande kraften och ansvarar för att träffarna hålls samt för diskussionsämnena under träffarna.

Augusti: Gemensam mellanträff. Företagarna och mentorerna träffas i skilda grupper för att diskutera hur mentorskapet framskrider.

December: Gemensam middag, mentorskapsprogrammet avslutas.

Ta kontakt