Gå till innehållet

Kimitoöns näringsliv

Kimitoöns näringsliv är mycket mångsidigt, med företag distribuerade brett över många olika branscher jämfört med läget i Egentliga Finland och Finland i övrigt. Mikroföretagen är dominerande, antalet är cirka 900. De medelstora företagens antal är cirka tio.

Industri

Salmonfarm, som är Finlands enda fiskmjölsfabrik och Sibelco, som bedriver gruvverksamhet samt Keramia, som tillverkar tegel, är medelstora företag som verkar på Kimitoön. Industrin sysselsätter cirka 180 personer. Andra betydande branscher är livsmedelsindustri och verkstadsbranschen.

Handel och byggverksamhet

Handel och byggverksamhet är i dag, jämte industrin, de största branscherna inom Kimitoöns näringsliv och de sysselsätter cirka 480 personer. Båda branscherna expanderar, huvudsakligen tack vare besöksnäringen och ett växande antal fritidsboende.

Hotell- och restaurangverksamhet

Kasnäs hotell och spa är den största aktören i branschen. Därtill finns ett fyrtiotal andra företag med sammanlagt cirka 120 anställda. Förväntningarna på näringsgrenens utveckling är stor.

Jord- och skogsbruk samt fiske

Primärnäringarna har fortsättningsvis en stor betydelse på Kimitoön. Primärnäringarna sysselsätter cirka 180 personer på ön eller drygt 8 % av de sysselsatta. Ökad specialisering och höjd förädlingsgrad inom branschen innebär att den fortsättningsvis kommer att spela en betydande roll inom näringslivet.

Fakta om Kimitoöns lantbruk

Huvudsaklig produktionsinriktning är spannmålsodling.

Offentliga och privata tjänster

Den offentliga och privata tjänstesektorn, inberäknat hälso- och sjukvård, utbildning, offentlig förvaltning, finansierings- försäkrings- och fastighetstjänster, informationstjänster, konstnärligt och vetenskapligt arbete svarar för drygt 40 % av kommunens arbetsplatser. Antalet arbetsplatser uppgår till drygt 950. Av dessa är två tredjedelar av arbetsplatser inom stat och kommun och resten är inom den privata sektorn, inberäknat olika organisationer.

Näringslivsnämnden och utvecklingsavdelningen

Näringslivsfrågorna i Kimitoöns kommun bevakas av näringslivsnämnden och drivs av utvecklingsavdelningen i samarbete med kommunens övriga avdelningar. Vi jobbar för förbättrade verksamhetsförutsättningar för Kimitöns existerande näringsliv och för att skapa förutsättningar för nyetableringar.

I Kimitoöns kommunstyrelses alla beslut görs en näringslivskonsekvensbedömning.

Årets företag / företagare

På Kimitoön kan invånarna årligen rösta fram årets företagare. Tidigare vinnare: