Gå till innehållet

Närståendecafé

Tid:
- kl. -
Plats:
Röda Korsets samlingslokal
Adress:
Engelsbyvägen 1, 25700 Kimito
Arrangör:
Engentliga Finlands Minnesförening rf

Träff för närstående som stöder eller tar hand om någon.

Syftet med närståendecafé träffarna är att möta andra i en liknande livssituation samt att dela upplevelser och erfarenheter i förtroende.
Information/tips av andra kan underlätta vardagen.
De svenskspråkiga träffarna kan enligt önskemål ha olika teman.
Tidpunkt: 1.2., 29.2., 4.4., 2.5 kl. 13:30 – 15

Anmäl dig till närståendecaféet senast dagen innan,
till Eva Björkqvist tel. 040 516 5679 eller eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi
Du behöver inte lyfta stödet för närståendevård för att
delta. Du är välkommen med, även om den du stöder
är på något boende/avdelning. Om du inte kan lämna
den äldre du stöder ensam under denna tid, kan du
kontakta Seniorhuset Pasendo i Kimito
tel. 044 974 9655 eller Dahlia hemmet i Dalsbruk
tel. 040 848 4128. Bokning av plats görs några dagar
på förhand.
Välkommen!

Närståendecaféet förverkligas i samarbete mellan Folkhälsan, Egentliga Finlands Minnesförening rf, Kimitoöns församling och Röda Korset.