Gå till innehållet

Öppna dörrar-kurs för närstående

Tid:
- kl. -
Plats:
Röda Korsets samlingslokal
Adress:
Engelsbyvägen 1, 25700 Kimito
Arrangör:
Folkhälsans Förbund och Egentliga Finlands Minnesförening

Öppna dörrar-kursen är ett stöd för alla som stöder, hjälper, vårdar och har omsorg om någon i hemmet.
Under kursen diskuterar vi närståendevård ur olika synvinklar, bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare. Du får lära dig saker som är till hjälp i den dagliga vården och omsorgen i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet och källor till kraft.
På kursen får du som närstående möjlighet att stanna upp och se över din livssituation. Du får också stöd av andra i liknande livssituation.

Du behöver inte ha avtal om närståendevård för att delta.

Kursdatum: 9.4., 16.4., 23.4. och 30.4.2024 kl. 10 – 14

Mera information samt anmälning senast 21.3.2024 : Eva Björkqvist tel. 040 516 5679, eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi eller Gerd Hakalax tel. 040 140 9345, gerd.hakalax@muistiturku.fi