Gå till innehållet

NTM-centralen: Rondell ska förbättra trafiksäkerheten på väg 181 vid korsningen Saustilantie-Karunantie i Sagu

Egentliga Finlands NTM-central påbörjar byggandet av en cirkulationsplats i korsningen Saustilantie-Karunantie på väg 181 i Sagu. Rondellen byggs på den nuvarande fyrvägskorsningens plats.

Byggnadsarbetet ska påbörjas i månadsskiftet juni-juli och ska vara klart vid årsskiftet. Medan arbetet pågår styrs trafiken om intill rondellbygget. Förbindelser på området för fotgängare och cyklister kommer likaså att finnas under hela byggprojektet.