Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 28 augusti

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade måndagen den 28 augusti om bland annat följande ärenden:

Näringslivsprogram: Programmet är näringslivets och kommunens gemensamma dokument som pekar på vilka gemensamma frågor man ska arbeta med för att skapa goda verksamhetsförutsättningar för näringslivet på Kimitoön. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner programmet med ändringar.

Åtgärder med anledning av revision 2022: Revisionsnämnden påminner bland annat om utveckling och utvärdering av investeringsbudgetens roll som styrinstrument samt ger en rekommendation om fortsatt samordning och koordinering av funktionerna inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner utlåtandet.

Delårsrapport 1-6/2023: Godkändes.

Höjning av statsandel enligt prövning: Kommunstyrelsen konstaterar att Kimitoöns kommun inte kan anses vara i exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter och därför vara i behov av ökat ekonomiskt stöd.

Motion om att åtgärda brister i förtroendevaldas s.k. portal: Kommunstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och föreslår för fullmäktige att motionen är slutbehandlad.

Protokollet hittar du senare här: