Gå till innehållet
Flygbild från Dalsbruk.

Asfalteringsarbeten påverkar trafiken i Kimito och Dalsbruk från och med nästa vecka

Kimitoöns kommun inleder under nästa vecka (vecka 40) beläggnings- och lagningsarbeten som påverkar vägtrafiken i Kimito och Dalsbruk.

Vägar som påverkas av arbetena

Mindre lagningar utförs dessutom på:

Vi beklagar störningarna!

Mer information: Tom-Robert Taipale, avdelningen för miljö och teknik, tel. 040 545 4384