Gå till innehållet

Fullmäktiges beslut den 13 november

Kimitoöns fullmäktige beslutade på sitt möte måndagen den 13 november om bland annat följande ärenden:

Kimitoöns näringslivsprogram: Fullmäktige godkänner programmet med följande tillägg: Kalevi Kallonen (Centern) föreslog, understött av Roger Hakalax (Sfp), att i Näringslivsprogrammet på sidan 7 under rubriken Företagsservice, fjärde stycket stryks följande: Det är tydligt vilka förväntningar som kan ställas på kommunen och det ska gå att få återkoppling inom rimlig tid och den ska vara begriplig för alla. Ibland innebär kommunala beslut att företag inte får som man önskat. I de fallen behöver det vara extra tydligt varför beslutet inte togs i den riktning som företaget önskade.

Organisationsförnyelse, operativa organisationen: Fullmäktige godkände att den operativa organisationen ändras i enlighet med bilagan från 1.1.2024. Ändringar i förvaltningsstadgan bereds som skilt ärende utgående från dessa förändringar i den operativa organisationen.

Budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026: Fullmäktige godkände budgetförslaget med följande tillägg:

Dragsfjärd östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplan, fastigheten Susvall, godkännande av planen: Beslutsförslaget godkändes.

Dragsfjärd östra skärgård, ändring av stranddelgeneralplanen, del av fastigheten Södra-Lambholmen, godkännande av planen: Beslutsförslaget godkändes.

Mötesprotokollet hittas senare här: