Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 28 mars

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte torsdagen den 28 mars om bland annat följande ärenden:

Godkännande av hyresavtal för seniorboendet i Dalsbruk
Kommunen ingick i mars 2023 ett samarbetsavtal med stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiö om byggande av seniorbostäder i Dalsbruk. Boendet har i slutet av år 2023 beviljats delbeslut av ARA och har en godkänd detaljplan. Hyresavtalet har preciserats från utkastversionen som fanns som bilaga till samarbetsavtalet. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet och befullmäktigade kommundirektören att underteckna avtalet.

Kompletteringsval, koncernbolag
Kommunstyrelsen beslutade att utföra valet av styrelsemedlemmar till Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy på nytt på grund av formfel. Till styrelsen för Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy valdes Johan Fredriksson, Riitta Lappalainen och Fredrik Lauren. Till suppleant valdes Jari Lehtivaara.

Övergångslösning för ukrainska flyktingars boendekostnader efter kommunmodellens upphörande
Kommunstyrelsen beslutade att ersätta boendekostnaderna för perioden april och maj 2024 för de ukrainska flyktingar som är sedan tidigare bosatta i av kommunen ordnat boende, och vilka per 1.6.2024 uppnår kommunplats.


Protokollet hittar du senare här:

Protokoll(gå till extern sida)