Gå till innehållet

Kimitoöns kommun presenterar sitt förslag till utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen

Förslaget till utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen i Kimitoön för åren 2026–2031 har presenterats för beslutsfattare. Som underlag har man använt den utredning som gjordes i början av året, en förhandsbedömning av konsekvenser, olika utlåtanden samt feedback från informations- och diskussionsmöten och webbenkäter. Med hjälp av utvecklingsplanen vill kommunen säkerställa en kvalitativ grundläggande utbildning då antalet elever minskar under kommande år.

Bildningschef Marjaana Hoikkala är tacksam över att så många aktivt deltagit i processen:

– Utvecklingsplanen för den grundläggande utbildningen är slutprodukten av en inkluderande och omfattande process. Tack till alla som bidrog med olika synvinklar och bra diskussioner.

Utvecklingsplanens mål:

Föreslagna åtgärder:

– Planeringen och beredningen av åtgärder startar redan i år, men konkreta ändringar i verksamheten görs inte förrän tidigast i början av läsåret 2026–2027. Planeringen görs i samarbete med skolans personal för att nå bästa möjliga slutresultat, säger Hoikkala.

Bildningsnämnden diskuterar utvecklingsplanen för den grundläggande utbildningen vid sitt möte den 14 maj. Den 27 maj behandlar kommunstyrelsen utvecklingsplanen och ger sitt förslag till fullmäktige, som i sin tur beslutar om planen den 10 juni.

Läs mer: www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/utredning-om-grundlaggande-utbildningen/

Mer information:

Marjaana Hoikkala
Bildningschef, Kimitoöns kommun
Tfn 040 486 9695, marjaana.hoikkala@kimitoon.fi