Gå till innehållet

Återställningsarbete av kommunkansliets fasader påbörjas 27 maj

Från och med 27 maj kommer kommunkansliets fasader att repareras och återställas. Saneringsarbetet är planerat och ingår i budgeten år 2024.

Arbetet uppskattas ta upp till 5 månader. Alla fasader kommer inte att vara under arbete samtidigt, utan man avgränsar ett område åt gången. Dörrar kommer stundvis att vara ur bruk och då används alternativa ingångar.

Parkeringsområdena kan användas normalt ifall de inte är avskärmade med staket. Parkeringen närmast byggnaden reserveras dock för entreprenörens arbetsplatslager och container.

De två tujorna vid huvudingången har vuxit sig för stora och fälls denna vecka. Nya tujor kommer att planteras efter avslutat arbete.

Eventuella frågor kan riktas till Klaus Harmanen, klaus.harmanen@kimitoon.fi, tfn 040 610 6140.